Přednášející

 • RNDr. Jiří Grygar, CSc.  – astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, držitel několika ocenění
 • MUDr. Maria Fridrichová – vedoucí střediska Rodina, místopředsedkyně Centra pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava
 • PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. – šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství, teoložka, psycholožka, exercitátorka, autorka mnoha úspěšných knih
 • PhDr. Lucie Paprsteinová – vedoucí intervenčního centra Bílý kruh bezpečí Ostrava
 • Ing. Mgr. Václav Čáp – laický misionář, tlumočník, pořadatel seminářů o vnitřním uzdravení a osvobození
 • PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann – duchovní, psychoterapeut
 • David Floryk – politik, novinář, publicista
 • Mgr. Marek Jargus – duchovní, systemický a narativní psychoterapeut, supervizor ČIS, lektor
 • Vojtěch Kodet ThD., OCarm.  – duchovní, teolog, exercitátor, generální delegát Karmelitánského řádu v ČR
 • Mgr. Marek Macák – klinický psycholog a psychoterapeut
 • Dariusz Sputo – duchovní, zakladatel festivalu Slezská Lilie
 • Mgr. Bogdan Stepień – duchovní, exercitátor, exorcista
 • Ing. Mgr. Pavel Šupol – duchovní, vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
 • Jan Zajíček – zakladatel a předseda Centra pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava
 • Slawoj Raszka – lektor organizace ACET ČR a projektu E-Bezpečí, kazatel sboru Církve bratrské v Třinci
 • Mgr. Markéta Koželuhová, vedoucí poradny Bílý kruh bezpečí Ostrava
 • P. Dr. Daniel Vícha, duchovní/kněz/moderátor TV Noe